Publicatiedatum: 1 december 2014
Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

In 2017 grootse viering 400 jaar stadhuis Bolsward

Stadhuis Bolsward moet museale topattractie worden

Stadhuis Bolsward moet museale topattractie worden
Het Stadhuis van Bolsward is een voormalig gemeentehuis, gebouwd tussen 1614 en 1617. Het verving een gebouw uit 1474. De ontwerper en bouwmeester is Jacob Gysbert, de vader van de Friese dichter Gysbert Japicx. In het souterrain bevond zich ook een waag en was daardoor één van de waaggebouwen in Friesland die in een stadhuis was gevestigd. Er hangt nog een grote weegschaal. Onder de zolder van de toren bevindt zich een Oudheidkamer. In de periode 1892 tot 1895 werd het stadhuis gerestaureerd naar een plan van de Rotterdamse architect Jan Verheul. Sinds Bolsward in 2011 is opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân (Sneek) is het gebouw niet meer in gebruik als gemeentekantoor.

BOLSWARD (NL) – De afgelopen maanden heeft de gemeente Súdwest-Fryslân met de drie Bolswarder musea, het Titus Brandsma Museum, het Gysbert Japicxhûs en de Oudheidkamer, én de bibliotheek gesproken over de nieuwe functie van het Stadhuis. Het stadhuis moet weer dé ontmoetingsplek van Bolsward en een toeristische topattractie worden. Het moet voor fietsers en boottoerusten het startpunt worden om Bolsward en omgeving verder te ontdekken. De provincie Fryslân heeft in het voorjaar geld toegezegd voor deze plannen. Súdwest-Fryslân vraagt nu om dat geld daadwerkelijk beschikbaar te stellen.

Lees meer

Schapenvachten en Koeienhuiden, leerlooier sinds 1861

In 1861 richtte Sjoerd van Buren in Oosterlittens een huiden- wolhandel en vellenbloterij op. Hij scheidde de wol van het leer en verkocht de halffabricaten afzonderlijk. Het bedrijf ging over van vader op zoon en verhuisde in 1903 naar Bolsward alwaar wij nog steeds gevestigd zijn. In 1969 werd Van Buren een Looierij en concentreerde het bedrijf zich op het maken van eindproducten als schapenvachten, wol- en leerproducten. Bedoeld voor decoratie, gezondheid, dagelijks gebruik én voor het creëren van een stukje extra behaaglijkheid. De vraag naar kwaliteit kent geen tijdsgeest en zorgt er voor dat wij deze producten tot op de dag van vandaag nog steeds maken.

Info: http://www.vanburenbolsward.nl/

Titus Brandsma Museum

Het Titus Brandsma Museum in Bolsward is gewijd aan de in Oegeklooster geboren Titus Brandsma (1881 - 1942), pater Karmeliet, zijn vele activiteiten (journalist, uitgever, hoogleraar, weldoener, organisator, scholenoprichter, verzetsheld) en aan de betekenis van zijn principes en levensovertuiging in de huidige tijd. In het museum wordt in de vaste expositie het veelzijdige en veelbewogen leven van pater Titus Brandsma uitgebreid gepresenteerd.

Info: http://www.titusbrandsmamuseum.nl/

It Gysbert Japicxhûs

Gysbert Japicx, schoolmeester en Fries dichter en schrijver, gebruikte de Friese taal voor zijn gedichten. In die tijd was er geen Friese schrijftaal meer. Hij schreef in het voorwoord van zijn boek dat twee jaar na zijn dood gedrukt is: Kom met kritiek maar wel met opbouwende want ik heb mijn eigen taal moeten leren schrijven.
Hij schreef: "Doe het niet met de vuile gierpen van Momus". In het museum zijn levensverhaal, dichtwerk, zijn liederen zijn te beluisteren en er is een bibliotheek met boeken en artikels van en over hem en daarnaast boeken die als naslagwerk kunnen dienen. De bibliotheek is voor belangstellenden en studie open tijdens de openingsuren.

Info: http://www.gysbertjapicx.nl/

Us Heit bierbrouwerij

Us HeitHier, in de kleinste brouwerij van Nederland, worden acht verschillende soorten Us Heit speciaalbier op traditionele, ambachtelijk wijze gebrouwen. Natuurzuiver bier met een Fries karakter Voor het brouwen van Us Heit-speciaalbieren wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke ingredienten: geselecteerde granen als gerst en tarwe, hop voor een kruidig aroma, zuiver water en biergist. De gekozen brouwmethode resulteert in karaktervol bier met een stoer uiterlijk, een aangename natuurlijke geur en een krachtige, onderscheidende smaak. Wie Us Heit bier drinkt, proeft Friesland. Maak kennis met Us Heit en de historie van het bier. U kunt De Friese Bierbrouwerij met biermuseum drie dagen van de week bezoeken; Donderdag, vrijdag: 15.00 tot 18.00 uur, rondleiding om 16.00 uur. Zaterdag: 10.00 tot 18.00 uur. Rondleiding elk uur. Groepen s.v.p. reserveren
Voor groepen is – op afspraak – ook bezoek buiten de reguliere openingstijden mogelijk.

De monumentale Martinikerk

martinikerkDe monumentale Martinikerk in Bolsward is een schitterend historische gebouw met een boeiende geschiedenis en een geweldige sfeer. De kerk herbergt een beroemd Hinsz-orgel uit 1781. De akoestiek is uitstekend. De kerk is dan ook zeer geliefd bij organisten en muziekliefhebbers. Bovendien beschikt de Martinikerk over vijf kleinere zalen in het naast de kerk gelegen convent.

  • 1
  • 2