2 oktober 2008

Jubileumfeest van februari tot december 2009:
Syb van der Ploeg en andere artiesten “klunen” Elfstedentocht
Friesland Holland bouwt activiteitensite

LEEUWARDEN (NL) – Diverse artiesten hebben aangekondigd met een Elfstedenlied of –act te komen vanwege het 100 jarig bestaan van de Vereniging De Friesche Elf Steden. Van officiële zijde zijn Tryater en de zanger Syb van der Ploeg ingehuurd. Dé vertolker van het Elfstedenlied, de ‘Bonkefeart’, zangeres Anneke Douma, ligt echter vet op kop. Het “volk” en de media halen haar CD weer tevoorschijn. Er wordt al op het internet gekeken waar ie nog te koop is.


Elfsteden-zangeres Anneke Douma, hier op de hoes van haar nieuwe CD ‘Neem mij zoals ik ben’/Nim my sa’t ik bin’, krijgt al veel aanvragen voor optredens tijdens diverse Elfsteden-feesten langs de route. Er wordt niet alleen in de bekende steden feest gevierd, maar ook in dorpen aan de schaatsroute.
Klik op foto voor vergroting

Diverse ondernemers roeren zich inmiddels ook. Het bureau voor toerisme Friesland Holland maakt een speciale website over 100 jaar Elfstedentocht om onderdak te bieden aan alle stunts, aanbiedingen en speciale producten. De eerste recreatie- en horecabedrijven hebben zich al gemeld voor een vermelding op de site. Friesland Holland komt zelf met diverse jubileumfiets- en vaartochten.

Goed voor toerisme
“Toeristisch economisch gezien wordt het feest een aardige opsteker voor de horeca- en recreatiebedrijven,” verwacht directeur Albert Hendriks van het bureau voor toerisme. “Doordat de festiviteiten al in februari beginnen en tot in december duren kun je mooi het seizoen verlengen. Heel Friesland kan ervan profiteren, al moet je als ondernemer er wel wat voor doen. Wij zijn oktober 2007 al begonnen met de promotie van het Elfsteden jubileumjaar 2009, dus anderhalf jaar voor de verjaardag. Dan kunnen heel Nederland en België er al rekening mee houden. Voor ons is het zaak alles op een rijtje te zetten, een goede activiteitenagenda te ontwikkelen.”

Wat heeft het oosten van Fryslân eraan? “Er zijn genoeg links te leggen tussen de Elfsteden, die in het westen en noorden liggen, en de Zuidoosthoek van de provincie. Het vergt enige creativiteit. De Elfsteden vaarroute bijvoorbeeld loopt gedeeltelijk door het oostelijke part van de provincie.”

Aftrap op jubileumdag
Op 15 januari 2009 is het precies honderd jaar geleden dat de Vereniging “De Friesche Elf Steden” werd opgericht. Ze wil het jubileumjaar op gepaste wijze vieren. Dat doet ze met de 30.000 leden, maar ook met een ieder ander die bij de Elfstedentocht betrokken is of wil zijn. Het gehele jaar door organiseren Elfstedengemeenten en diverse organisaties, zoals Friesland Holland, een groot aantal activiteiten. De Vereniging organiseert zelf de jubileumdag op 15 januari 2009 voor haar leden. Tryater, Syb van der Ploeg en schrijver Hylke Speerstra zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan het programma op die dag en voor de periode februari-december 2009. Alleen de activiteiten van deze artiesten en auteur krijgen officieel het ‘stempel’ van de Vereniging, alhoewel de drie hun bijdrage voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid op de markt brengen. Anderen hebben de vrijheid te ondernemen wat ze willen in het kader van het 100-jarig bestaan van de Elfstedentocht die waarschijnlijk officieus al 400 jaar gereden wordt.

Tryater: de 11Stêdetocht, een barre en bizarre tocht
Het Friese theatergezelschap Tryater komt speciaal voor het jubileum met een bijzonder spektakel waar de Elfstedentocht wordt neergezet: ‘De 11Stêdetocht, een barre en bizarre tocht’. Vanaf 20 december 2008 worden er dagelijks 1200 mensen in 24 bussen van ’s ochtends vroeg tot aan het begin van de avond langs de elfstedenroute gereden. Een tocht van 12 uren langs 11 steden: een belevenis als in een droom, historische en poëtische herinneringen aan die momenten, die de Elfstedentocht maakt tot wat het is: een groot sportief en carnavalesk avontuur.

Syb van der Ploeg een jaar lang on tour langs de Elf Steden
In het kader van ‘schaatsen daar zit muziek in ’trekt Syb van der Ploeg een jaar lang langs de Friese Elf Steden. Elke maand doet hij een andere stad aan, te beginnen in februari 2009 in Sneek en december 2009 te eindigen in Leeuwarden. Hij doet dit met nieuwe nummers, speciaal geschreven voor het jubileumjaar en met opvallende gastmuzikanten en –optredens. Tijdens een persbijeenkomst op 10 september 2008 in WTC Expo, de voormalige Frieslandhal, het startpunt van de Elfstedentocht, bracht Syb van der Ploeg het eerste nieuwe Elfstedenlied ten gehore: ‘ea komt er wer’. Ook de kindermusical over schaatsen, waar Syb van der Ploeg momenteel aan werkt, is onderdeel van zijn Elfstedentour.

Geschiedenis
Al heel lang geldt het als een bijzonder sportieve prestatie om op één dag schaatsend alle elf Friese steden aan te doen: een afstand van bijna 200 kilometer. Van enkele tientallen volbrengers uit vroeger eeuwen zijn de namen bekend gebleven. Hun successen werden in de familiekring trots van generatie op generatie doorverteld.

Onder de honderden mannen en vrouwen die in de lange winter van 1890 op 1891 op eigen initiatief de tocht volbrachten, bevond zich ook de grote sportpionier Willem ('Pim') Mulier. Hij was het, die daarna op het idee kwam van een 'georganiseerde' Elfstedentocht. In 1909 was het zover. Toen schreef de Friesche IJsbond voor de eerste keer een Elfstedenwedstrijd uit.

De Friesche IJsbond wilde het evenwel bij deze ene keer laten. Maar mr. M.E. Hepkema, jurist te Leeuwarden, was van mening dat deze vorm van schaatssport levensvatbaar was. Hij achtte een aparte organisatie daarbij van belang. Enkele dagen daarna, op 15 januari 1909, richtte hij, samen met andere enthousiaste Friezen, de Vereniging 'De Friesche Elf Steden' op. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de ijssport in de provincie Fryslân en in het bijzonder het organiseren - zo mogelijk jaarlijks - van Elfstedentochten op de schaats. Mr. Hepkema was de eerste voorzitter (van 1909 tot 1947).

De Elfstedentocht kent een wedstrijd-en een toertocht die beiden op dezelfde dag én langs dezelfde route plaatsvinden. Sinds 1909 heeft de tocht vijftien keer doorgang gevonden, de laatste op 4 januari 1997.

Meer nieuws: www.friesland-holland-nieuws.nl