Scheepstimmerwerf De Hoop

Sinds 1693 worden op Scheepstimmerwerf 'De Hoop' schepen gebouwd, gerestaureerd, gerepareerd en onderhouden. Nog altijd wordt hier gewerkt door enthousiaste mensen met een passie voor hout, schepen en water.

 De prachtige oude kofschepenloods en moderne timmerwerkplaats bieden ons ruimte voor allerhande timmerwerk. Van het restaureren van kleinere schepen zoals Staverse jollen, tjotters en jachten tot het maken van masten, zwaarden, betimmeringen en meubels.

Grotere platbodems tot 20 meter kunnen voor onderhoud of restauratie terecht op de twee langshellingen. Door de totale langsondersteuning van het schip zijn deze sledehellingen uitermate geschikt voor houten schepen zoals botters en Wieringer aken. Uiteraard kunnen ook stalen schepen voor onderhoud of kleine reparaties bij ons terecht.

Info: http://www.werfdehoop.nl/

Museum Warkums Erfskip

Museum "Warkums Erfskip" toont u de historie van de stad Workum e.o. Het wordt beheerd door de Oudheidkundige Vereniging "Warkums Erfskip", opgericht op 27 december 1951.

Het doel van deze vereniging is het in stand houden van een verzameling van voorwerpen en bescheiden in de meest uitgebreide zin, betrekking hebbende op de geschiedenis en tegenwoordige staat van Workum en omstreken, en het bestuderen van die geschiedenis.

Een paar keer per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Deze wordt digitaal verzonden aan een ieder die hier belangstelling voor heeft. Zowel in de nieuwsbrief als in de jaarvergadering worden onderwerpen behandeld, die betrekking hebben op de historie van Workum e.o.

Info: http://www.warkumserfskip.nl/

Biologische Kaasmakerij de Nylander
20131125 Foto 6946De Nylander bestaat sinds 1990. In 1997 zijn Matti en Henk Hogendoorn, kaasmakers van huis uit, gestart met het maken van kaas. In 2002 is de boerderij omgeschakeld naar biologisch. De familie Bokma heeft in 2009 het stokje overgenomen. Zij runden al een biologisch melkveebedrijf in It Heidenskip.

Met grote toewijding en zorg maakt de familie Bokma een pure en smaakvolle boerenkaas. De produktie van de Nylander kaas vraagt om de grootst mogelijke aandacht. Omdat we een natuurprodukt maken is het belangrijk scherp te zijn op alle elementen van het kaasmaken. We hebben een eigen procedé voor het kaasmaken. Wij gaan voor het maken van een heel goede kaas van topkwaliteit.
Info: http://www.nylander.nl/

Gedempte vaart

Gedemptevaart WorkumWorkum is gebouwd langs de Wijmerts en de Diepe Dolte. Doordat vele woningen aan de oeverwal van de Wijmerts zijn gebouwd, heeft Workum een langgerekte vorm. In 1875 is de Wijmerts gedempt en wordt tegenwoordig Noard en Sûd genoemd. Het Workum van nu is dus gesitueerd langs een straat, in plaats van vroeger aan een waterweg. Dat de inwoners van Workum goede tijden hebben gekend, wordt duidelijk door de prachtige huizen met pronkgevels aan het Noard en het Sûd. Zelfs na omstreeks 1800, toen de zeehandel wegviel door het verzanden van de haven, verging het de Workumers goed. Het feit dat er ook fraaie 19e eeuwse woningen langs het Sûd staan, is hier een teken van.

Scheepsbouw

WorkumBij de sluis van Workum vindt men scheepswerf De Hoop. Hier worden al meer dan drie eeuwen schepen gebouwd en gerepareerd. De werf is ook nu nog volledig in bedrijf.

Jopie Huisman museum

JopiehuismanDe vroegere lompenboer en oudijzerhandelaar Jopie Huisman werd bekend met zijn kunstwerken die het gewone, het alledaagse en het armoedige weergeven. Zijn oude onderbroeken en schoenen en zijn zelfportretten zijn beroemd. De Workumer kunstenaar is 29-09-2000 overleden. Zijn kunstwerken hebben onderdak in het Jopie Huisman museum.