Gedempte vaart

Gedemptevaart WorkumWorkum is gebouwd langs de Wijmerts en de Diepe Dolte. Doordat vele woningen aan de oeverwal van de Wijmerts zijn gebouwd, heeft Workum een langgerekte vorm. In 1875 is de Wijmerts gedempt en wordt tegenwoordig Noard en Sûd genoemd. Het Workum van nu is dus gesitueerd langs een straat, in plaats van vroeger aan een waterweg. Dat de inwoners van Workum goede tijden hebben gekend, wordt duidelijk door de prachtige huizen met pronkgevels aan het Noard en het Sûd. Zelfs na omstreeks 1800, toen de zeehandel wegviel door het verzanden van de haven, verging het de Workumers goed. Het feit dat er ook fraaie 19e eeuwse woningen langs het Sûd staan, is hier een teken van.